Campingpladsens historie

Jens´ forældre etablerede i 1962 en campingplads på 0,7 ha med udgangspunkt i området omkring det gamle Færgehus.

Dette fortsatte den historiske tradition med, at Koster Færgegård altid har været drevet med flere indtægtskilder og fastholdt samtidig et særligt liv omkring det tidligere færgeleje, nu i form af sommergæster ved vandet.

I starten var pladsen udlagt på arealerne langs vandet ml. Færgehuset og Mønbroens dæmning, dvs. at den også benyttede den nedre del af haveanlægget for Koster Færgegård.

Det historiske skanseanlæg medførte i 1973 en fredning i en zone på 100 m fra skansen. Dette betød, at campingpladsen blev nødt til at flytte fra de nedre arealer langs vandet til et højere liggende areal ovenfor kystskrænten mod sydøst, som støder op til gårdens dyrkede marker.

Fredningen af skansen samt det gamle Færgehus´s historiske betydning har været en medvirkende årsag til vores beslutning i 2013 om at flytte campingspladsens hovedindgang med reception op til Gammel Kostervej.

I forbindelse med etablering af cykelstier langs Koster Landevej er indkørslen til campingspladsen ligeledes blevet flyttet mod øst – fra en indkørsel gennem Koster Færgegård til en indkørsel, hvor Gammel Kostervej løber sammen Koster Landevej.

I vores renovering af campingpladsen i 2014/2015 med nye veje, ny elforsyning og beplantninger samt en ny campingbygning er det vores ønske at skabe bedre rammer både for vore campister og for vores daglige drift af campingpladsen